לוגו בית המעשר
|

להביא תפילין לבי”ח במדינה שמחייבת לשרוף

כ"ו אייר התש"פ | 20/05/2020

נשאלתי על ידי כמה מן הידידים המתגוררים במדינת מרוקו של”ע חלו בנגיף הזה, ואושפזו בבית החולים, והראשון שבהם שיצא לא הרשוהו לקחת עמו את התפילין, כיון שהם שורפים את הכל. ושאלו ממני מה לעשות עם הגזירה הזו. והאם החולים החדשים יוכלו לקחת עימם את התפילין כשידוע שסופם לשריפה על ידי הרשויות.

לזה שהיה עליו לעזוב למלונית, והיה חייב לצאת, אמרתי לו שישאיר התפילין ברשותם, רק שיסכם עמם, שלא יעשו שום פעולה עדיין עד אשר יתבררו עוד דברים. ואם בסוף ישרפו, זה על דעת עצמם, והוא אין לו כל עוון.

עוד הצעתי לסכם איתם, שיבדקו תחליף לשריפה, על ידי הטמנה של התפילין בכלי חרס אטום, ואת הכלי לקבור באדמה, שלכאורה גם הם מסכימים דבר זה מהני ק”ו מהמת עצמו.

לגבי לקחת לכתחילה תפילין כאשר יש חשש לשריפה, הנה כאשר זה בוודאות ילך לשריפה, כתבו רוב הפוסקים שאין להתיר לקחתם עמו לבית החולים. ואמנם יש התירו כאשר זה עלול להכביד על החולה את מחלתו עקב הקושי הנפשי של אינו מניח תפילין.

אמנם במקרה דידן, כיון שכפי הנראה יסכימו הרשויות לפשרות שהצענו, ולא יצטרכו לשרוף התפילין, הרי בוודאי שמותר, וגם אם חלילה בסוף יקרה שינוי, ויחליטו לשרוף, אין העון תלוי בצואר החולה כלל.

 

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן י’