לוגו בית המעשר
|

כשרות כמון לפסח

י"ח אייר התשפ"ג | 09/05/2023

שמעתי ובררתי שדעתו של ראש המכון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א שישנה בעיה רצינית של כמון לפסח – כיון שיש בו תערובות של שבולת שועל. האם יש מקום שאני יכול לקנות כמון לפסח שאין את החשש הנ”ל?

  1. הכמון שהגיע לארץ ממדינת תורכיה וממדינת איראן, נמצא מעורב בתוכו בוודאות שיבולת שועל והתערובת נמצאה בכל שק שנבדק. הזיהוי של המין כשיבולת שועל הוא בוודאות בכמה אופנים של בדיקות שנעשו, ולא כמו אלו שערערו שאין זה כלל מין של שיבולת שועל. וחובת הבדיקה של הכמון [עכ”פ בכמון המגיע מהמדינות הנ”ל] הוא של כלל הכמות ואין להסתפק בבדיקת מידגם, שאין לה תוקף הלכתי בנידו”ד.
  2. מלבד שתי המדינות הנז’ אנו בודקים כבר במשך 16 שנה גם כמון שמקורו ממדינת הודו והוא נמצא נקי לחלוטין [וזה לא מקרי, אלא מחמת שאינו עושים מחזור זרעים עם דגנים]. ועל כן מעולם לא נמצא אפילו גרגר דגן אחד בכל הבדיקות, ועל כן הוא כשר למהדרין לפסח לאוכלי כמון בפסח בלא כל חשש. הגם שנכון להתמיד בבדיקות שאין שינוי [גם בשנה זו תשפ”ג נבדק ונמצא ללא כל דגן].