לוגו בית המעשר
|

כשרות הערבה

ט"ז טבת התשע"ב | 11/01/2012

שלום רב. בתשרי האחרון קטפתי ערבה באזור מוצא והשרשתי ענף אחד. לאחרונה חקרתי את הנושא ברשת והבנתי שיש זנים שונים שדומים לערבה ולכן אני בספק אם להעביר את הענף המושרש לאדמה למקום קבוע ע”מ להשתמש בו בשנים הבאות. הספק שהתעורר הוא שיש ענף שצמח ובו מרחק של סנטימטר בין עלה לעלה ””לא יוצאים שני עלים בייחד”” ייתכן שאני טועה אבל אני חושד שיכול להיות שזה זן שנקרא ערבה מדומה שכמדומני גדלה רק במדבריות. אני רוצה לציין שהעלים דקים”” ארוכים ומשוננים קלות ””כך הם היו כשקטפתי”””” אם אקבל מייל אוכל גם לשלוח תמונה.
לסיכום: ברצוני לדעת אם מה שיש בידי הוא כשר ובמידה והערבה היא ערבה מדומה האם היא כשרה למצווה.

סימני הערבה מאד ברורים בהלכה, אין חשיבות למדבר או נחל, ואם יש בה סימני ערבה גם אם זה גדל במדבר זה כשר. כדי לענות על השאלה בוודאות הנכון יותר להביא פיזית ענף אחד לבדיקה, אנא תתאם זאת במשרדי המכון 039030599