לוגו בית המעשר
|

כשחוזר לבית הכנסת האם יש להשלים הפרשיות

ג' סיון התש"פ | 26/05/2020

הנה לאחר ההגבלות ועם התחזקות ההסגר חלק גדול מעם ישראל בארץ ובעולם כולו התפללו ביחיד. וחלק אחר התפללו במנין מרפסות או חצרות באופנים המותרים, אולם ללא ספר תורה. ובעז”ה בקרוב ממש יוסרו כל ההגבלות עם חלוף הרעה והמגפה, ואנשים שואלים לאחר שיחזרו ויקראו בספר תורה, כמה פרשיות יצטרכו להשלים האם כל מה שהפסידו עד כעת או רק את חלקם.

חובת קריאת התורה חלה על ציבור ולא על יחידים, ולכן ציבור שהתפלל שבת אחת או אף כמה שבתות, ולא קרא בתורה, חייב להשלים הפרשיות בשבת בו חוזרים להתאסף. ואף אם חלק מבתי הכנסת כן התפללו, מכל המנינים שלא שמעו חייבים להשלים את הפרשיות.

אולם אם התפללו שלא במנין, ואפילו אלפי אנשים כל אחד התפלל בודד לעצמו, נחלקו הפוסקים אם חלה חובת קריאת התורה, והגם שאותם שאינם משלימים יש להם על מה שיסמוכו, מכל מקום יותר נכון ורצוי להשלים את הפרשיות. וקודם לכן יש לוודא שהציבור מסכים לזה, שבאופן כזה אין טורח ציבור.

אופן הקריאה היא, יעלה הראשון [הכהן או זולתו] ויקרא או יקראו לו ברצף את כל הפרשיות שהחסירו מפרשת ויקרא או צו כל אחד לפי ענינו, וימשיכו לו עליית ראשון של פרשת השבוע, ומשם תמשיך הקריאה כסדרה.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן יז’