לוגו בית המעשר
|

כריתת עצי זית לבניית בית מגורים

כ"א סיון התשע"ח | 04/06/2018

שלום שאלתי בענין כריתת עצי זית לבנית בית מגורים
על המטע שקנינו יש אישורי בניה רק צריך לפנות חלק מהעצים איך צריך להתנהג עם
הנושא הדרך הכי זולה לנו היא לנסר את העצים ולשמור אותם להסקה מאשר להעתיק אותם
לשטח של אדם אחר אשמח לקבל הנחיות בברכה מרדכי

כריתת עצים מסוגיות היותר קשות להכרעה עד אשר יש מי שכתב שכדי לענות עליהם כדאי
להושיב בית דין.
כל זה מחמת הסכנה שיש בכך לזרעו של העוקר ה’ ישמור ויציל וכידוע.
יש היתרים הלכתיים כאשר העץ כבר לא נותן פירות, או שאינו נותן כי אם בכמות
זעירה והשקעה גדולה יותר מהכנסה.
גם בנייה הוא אחד מההיתרים בפרט לצורך מגורים בסיסים.
אולם גם אז כדאי לצרף כל ההיתרים יחד. לעקור עם גוש (באופן שלא ימנו לעץ שנות
ערלה מחדש). וגם זאת על ידי גוי (אם אפשר).
זה שלעקור יותר זול, פחות שיקול בסוגיא שלנו.
וראה עוד מש”כ בשו”ת שש משזר חלק שני חלק יו”ד בדין זה.