לוגו בית המעשר
|

כלאי כרם – הגדרת כרם

י"ב אייר התשע"ח | 27/04/2018

שלום כבודו,
האם גפן אחת הנטועה בגינה פרטית, נופלת בהגדרת כרם, בעניין איסורי כלאי כרם. או שמא הגדרת הכרם מחייבת הימצאות מספר עצים?

כלאי הכרם, זה דווקא בכרם, כלומר בעצי גפן הנטועים ככרם, שזה מינימום 5 גפנים הנטועים 1 ממול אחד והחמישית לבדה
אולם גפן הנטוע בשורה אחת אפילו מאה גפנים דינם כגפן יחידית.
כאשר מגפן יחידית יש להרחיק את הירקות רק במרחק של 6 טפחים ולא יותר