לוגו בית המעשר
|

כלאים

י"ט טבת התש"פ | 16/01/2020

האם להניח זרעים או עלים שונים בכוס ולחלוט אותם לשתיה זה איסור כלאים?

לא!

אין איסור אלא בגידול כלאים, ולא בכל דרך אחרת של עירבוב מינים בתלוש.