לוגו בית המעשר
|

כלאים

כ"ו אלול התש"פ | 15/09/2020

מה הדין אם שתלתי באדנית בטטה ואחר כך הוצאתיה ונשארו השורשים האם אני יכול לשתול תפו”א?תודה רבה

בטטה מתוקה ותפוח אדמה הם מינים שונים.

ולכן נוהג בהם כל דיני כלאים.

כמובן הבעיה תהיה אם יעלה המין השני, מן השורשים ואז תצטרך למעט.

הנכון להפוך את האדמה היטב קודם הזריעה של המין השני