לוגו בית המעשר
|

כלאים באפונה ריחנית

כ"ז טבת התשפ"א | 11/01/2021

שלום
האם יש בעיא של כלאים באפונה ריחנית?
לפי מה שקראתי זה ממשפחת הקיטניות אבל מגדלים אותו בתור פרחים ולא לאכילה

שלום וברכה,

ראשית לא פירטת כלאים עם איזה מין כנגדו?

לגופו של ענין צמח שהוא רק לנוי, הגם שיש ערבים שזה למאכל בהמה שלהם, או לאוכל [ובאמת שבעבר היה משמש למאכל עניים, ראה משנה כלאים פ”א מ”א ובמפרשים שם].

אבל אם כולם מגדלים לנוי, לכאורה הוא כדין דשא, הגם שראוי למאכל בהמה, מכל מקום להלכה הותר בגינת נוי ליד כרם ולא חששנו לכלאים, כי לא מגדלים לבהמה ואדרבה מונעים ממנה להיכנס. וראה מה שכת’ בשו”ת חלקת השדה חלק ג כלאים סי’ ו.