לוגו בית המעשר
|

כיצד מכשירים עלי חובזה? אם בכלל אפשר

כ"ט שבט התשפ"א | 11/02/2021

עלי חובזה שנקטפו ברשות הרבים…האם ניתנים להכשרה?

יש להפריד בין העלים לגבעולים ולפרי, את הפרי יש לבדוק ויזואלית שאין בו סימני כירסום, ולאחר מיכן לשוטפו היטב תחת ברז מים תוך כדי שפשוף הפרי ביד.

את העלים לאחר הפרדתם יש לקחת כמות מועטה של עלים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק. ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות. במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו.

בדיקה זו קשה, ויש לעשותה במתינות רבה.