לוגו בית המעשר
|

כיני ספרים בקמח

ט"ו אייר התשע"ב | 07/05/2012

ניפיתי קמח לבן בנפה חשמלית וגיליתי בנפה כיני ספרים ””או שזה פסוקאים”” ””הבית שלנו מוכה בחרקים אלו””. האם יש לחוש לחרקים בקמח המנופה למרות הניפוי? ””ראיתי שהרב ויא פירסם בסיפרו שתולעים קטנות כן עוברות בנפה הקרויה נפת משי”” ושאלתי האם דבר זה נכון גם לחרקים שאני מצאתי””

נפה חשמלית שמכילה בתוכה גם נפה דקה מאד של 70 מאש גול הנקב הוא 0.2 מ”מ, הכינה – פסוקאי גודלו אמנם כ 1 מ”מ, אך עוביו בתחילת חייו כעשירית המ”מ, ולכן לכתחילה מותר לנפות בנפה חשמלית זו, כי בדרך כלל אין בנמצא באופן תדיר פסוקאים בקמח, אך לאחר שאת מצאת בנפה פסוקאים, יש חשש גדול שהם הצליחו לעבור כי בעוביים הנקב גדול מהם.
אמנם כיון שציינת שהבית שלך מלא מפסוקאים כאלו [ורצוי מאד לפנות לחברת הדברה מקצועית לחסל ככל האפשר מה בעייה זו]. יתכן שהם היו בנפה לפני”כ, ולכן רצוי לנקות עם שואב אבק היטב את הנפה וכל מרכיביה, ולאחר שאת מוודא שהכל נקי, ולאחר מיכן לשוב ולנפות את הקמח שנותר, או קמח אחר שברשותך, ואם הוא יימצא נקי, אפשר להשתמש בו, וכנראה שהחרקים מקורם היה מן הנפה. אך אם שוב יימצאו פסוקאים, מתברר שהקמח שברשותך, נגוע ואין להשתמש בו.