לוגו בית המעשר
|

ירקות שנשארו בשטחי הגידול, האם יש צורך להפריש מהם תרו

ח' טבת התשע"א | 15/12/2010

אנו תושבי מושב הגרים סמוך לקיבוץ המגדל ירקות. האם אנו צריכים להפריש תרומות ומעשרות מירקות כגון עגבניות לאחר שהמכונה של הקיבוץ האוספת אותם השאירה מקצתם בשטח, וברור וידוע שהם לא חוזרים לאסוף אותם?

הפקר שפטור מתרומות ומעשרות, פירושו שזה מופקר לכולם בין לאנשי היישוב או אנשים אחרים שעוברים במקום הן לעניין והן לעשירים. ובאם אכן זו המציאות בכה”ג זה הפקר ממש ופטור מתרו”מ