לוגו בית המעשר
|

יין של אוצר בית דין

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

שלום, לפני כשנתיים קניתי לאמי 2 בקבוקי יין בסופר קטן חילוני (לא רשת), ולאחר מכן ראיתי שזה אוצר בית דין של השמיטה הקודמת – 2015. וכבר עבר זמן ביעור.

ת”ח אחד אמר לי, שכיון שזה לא במזיד ואימי לא יודעת מכך עד עכשיו, יכולה להקנות את הבקבוקים למישהו שזה כדי צורכו למשפחתו, והוא יפקיר את הבקבוקים בפני שלושה ויזכה בזה, וכך לא נצטרך לשפוך את היין.

אודה למענה, האם כך עליי לנהוג או אחרת?

אין צורך להקנות לאף אחד, אלא היא עצמה תוציא זאת ולפני שלושה תפקיר, ואם לא לקחו יכולה היא לזכות מן ההפקר ולקחת לעצמה.

אגב, המזיד והשוגג לא נמדד אצלה, אלא אצל הפעמים הראשונות, ואם נאסר אז כבר נאסר כלומר, אם זה נאסר משנה תשע”ה עד לפני שנתיים מה יועיל? אולם כמדומני שזה מיקבי רמת הגולן, וביינות היותר איכותיים הם הקפידו להוציא מרשותם לאחר זמן הביעור, וממילא כיון שבזמן הביעור היה ברשות בית הדין לא היה חייב ביעור בכלל. ומספק מכל מקום, יש לנהוג כמבואר לעיל.