לוגו בית המעשר
|

יחור

י"ד תמוז התש"פ | 06/07/2020

האם היחור שגדל בעץ צריך למנות שנות ערלה מחדש?

מה כוונתך ייחור?

מהיכן יצא? האם הוא מחובר לעץ עצמו? ואם כן האם מעל פני האדמה או מתחת?

או ייחור שיצא ממסת השורשים מתחת פני האדמה ולעיתים אף רחוק מהעץ.

כלל נקוט בידך, מה שיוצא מעל פני האדמה ואפילו מחלקו התחתון הצמוד לאדמה, כל שזה גלוי, אין מונים שנות ערלה מחדש.

מה שיוצא מתחת פני האדמה, מחויב בשנות ערלה מחדש.