לוגו בית המעשר
|

טפילי אנאסאקיס

ב' חשון התשע"א | 10/10/2010

אני מתעסק בכשרות ובירורי הלכה

בעניין תולעי אנאסקיס מהו המציאות האמיתי האם יש חיים לחרק כשאינו בבטנו של דג או הסרטן, דהיינו כשהוא במים האם הוא גולם או בעל חי, אינני מדבר מבגודל אלא ממציאות החיים שלו האם יש מידע על כך ?

בוודאי שיש לו חיים גם במים, והוא אף חייב לגדול מעט על מנת שהוא ייבלע. ודעת כל המומחים שהוא חי בתוך המים. ובכל מצב הוא בוודאי איננו גולם כי אין שלב כזה לתולעת זו.