לוגו בית המעשר
|

טפילים בדגים

כ"ו אייר התשע"ג | 06/05/2013

לכב’ הרה”ג הרש”ז רווח שליט”א
שלו’ וברכה
ברצוני לשאול על מספר דגים שאנו רגילים לאכול ולא מצאתי התייחסות אליהם בטבלאות של המכון:
א. בוניטה
ב. מקרוסקה

ג. בנוסף קיבלתי מכם לפני יותר משנה תשובה שהערינג רגיל המוגש בקידושים או שאני קונה בחנות דגים אין איתו בעיה של תולעים לא בסוג שנקרא מאטיאס מלוח ולא בסוג שנקרא כבוש, האם זה עדיין נכון?

תודה רבה

בוניטה – כעין טונה
מקרוסקה – אינני זוכר כעת את סוג הדג המדובר, אודה על פרטים נוספים
הרינג – לכתחילה לרכוש מדגים שהגיעו מנורבגיה ללא עור ועובדו בארץ [נמכר במעדני מיקי תחת שני סוגים האחד פרוסות הרינג כבוש, והשני פילה מטיאס בשמן] בדיעבד הותרו כל סוגי פרוסות ההרינג לאחר עיבוד, כיון שבמקור יש רק מיעוט המצוי שחובת בדיקתו מדרבן וכיון שעובר חיתוך ועיבוד, והזיהוי קשה ולא קל, השפ”ד מיקל בזה בדיעבד, וכך הורה מרן הגריש”א זצ”ל.