לוגו בית המעשר
|

טפילים בדגים

כ"ב חשון התשפ"א | 09/11/2020

בהמשך לתשובת הרב על שאלתי הקודמת בה נכתב כי בד”ץ העדה החרדית משגיחים שדגי הסלמון באים רק מכלובים ולא מהים הפתוח, ואין בהם חשש לתולעת אניסאקיס, ברצוני לשאול האם גם בדג הערינג עם השגחת בד”ץ העדה החרדית אין חשש מתולעת זו?
ובכלל – בסתם דגי הערינג המוגשים בקידוש בשבת בבית הכנסת האם עלי לחוש להימצאות תולעת האניסאקיס?
שוב תודה וכל טוב

דגי הרינג, כל המיובאים לארץ עם עור כולל הפילה וק”ו השלימים, נגועים בתולעי אניסאקיס.

גם לאחר העיבוד נותרים תולעים, אולם בכהאי גוונא, יש מקום לומר ס”ס כדי להתיר, וכאן שאין זה אלא חובת בדיקה דרבנן שאין זה רוב נגוע, וכיון שהבדיקה קשה מאד, הרוצה לסמוך להתיר באכילה יש לו על מה לסמוך, כך הורה מרן הגריש”א זצ”ל רק שהדגיש לא לתת על זה כשרות למהדרין.

בפועל הכשרות על הרינג, כוללת את האמור לעיל ואין נקי מתולעים.

אולם אותם חתיכות דג המיובאות כפילה ללא עור, הנעשה במכונה אוטומטית מייד לאחר הדייג כשהדגים טריים, הבשר בחזקת נקי מתולעים, ופילה מטיאס בשמן או פרוסות הרינג כבוש שיעשו מהם יהיו מותרים וכשרים לכתחילה ובחזקת נקיים.

עדיין אין כשרויות שמחייבות להביא רק במצב כזה, ולכן כל ההרינג עדיין בחשש נגיעות, והיתר אכילה בו מצוי בהצטרף ההיתר המבואר לעיל.

בברכה