לוגו בית המעשר
|

טפילים בדגים

י"ח חשון התשפ"א | 05/11/2020

שלו’ וברכה.
במאמר בנושא טפילים בדג סלומון באתר שלכם כתוב שאם הדגים מצילה או מנורווגיה אז בטוח שהם מבריכות ולא מהים ואין חשש לאניסקיס נכון לשנת תשס”ה. האם זה נכון גם היום בחשון תשפ”א?

נכון לשנת תשפ”א כל דגי הסלמון שמקורם מנורבגיה ומשווקים בארץ מקורם מכלובים. וכן הוא ברוב המוחלט המשווק ומקורו מצ’ילה. להוציא אילתית כסופה ‘Coho Salmon’ שמקורו מן הים, והגם שהוא  מלא בתולעים בבשרו הוא משווק עם כשרות מהדרין. בנוסף יש שיווק מכלובים ממדינות דנמרק, קנדה ועוד כמה מדינות שהחלו בשיווק מגידול בכלובים, ויש לבדוק היטב בכיתוב, ועם המומחים לוודא שמקורם מן הכלובים.