לוגו בית המעשר
|

טבילה לכלי חרס שצבועים בצבע ??

כ"ו חשון התשע"ט | 04/11/2018

כלי חרס ממרוקו שצבועים צריכים טבילה?

אם רק צבע, פשוט שאין צריך. אם זה ציפוי זה דין אחר

חרס פטור גם אם צבוע כולל בצבע לכה