לוגו בית המעשר
|

חישוב מנין שנות ערלה

ט"ז אדר א' התשפ"ד | 25/02/2024

אני מתגורר בכפר מימון. שתלתי עצים בסביבות מאי 2020 ואני רוצה לוודא כי הפירות מותרים לי היום?

כל הפרחים החדשים שיצאו החל מטו בשבט תשפ”ג מותרים, ודינם נטע רבעי [פטור ממעשרות וחייב בחילול עם ברכה], וכדלהלן. הפרחים חדשים שיצאו בעז”ה לאחר טו בשבט תשפ”ד יהיו כבר בשנתם החמישית ודינם רגיל.

כל זה בשתילה חד שנתית אבל אם היה בגוש ששייך לשנת תשע”ט, מספק תפריש תרומות ומעשרות וגם תחלל רבעי ושניהם ללא ברכה. בהצלחה!