לוגו בית המעשר
|

חומר חיטוי בבוקר קודם נטילת ידיים

כ"ה אייר התש"פ | 19/05/2020

האם מותר לפני הנטילה בבוקר מיד כשקם מהמיטה, למרוח על הידיים חומר חיטוי?

אין אני יודע מה התועלת בזה, ולשם מה צריך את זה בהגנה מחשש למגפה, אולם אם הדבר מניח את דעתו, מותר הדבר לחטא את ידיו מיד בקומו משנתו.

המקור לתשובה בספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן א’