לוגו בית המעשר
|

חולי קורונה שאיבד את חוש הטעם וריח

כ"ו אייר התש"פ | 20/05/2020

הנה אחד הסימפטומים לנגיף זה, הוא שהחולה מאבד את חוש הטעם והריח, ונשאלתי כאשר החולה שותה או אוכל אם יברך ברכת הנהנין במצב הזה שאינו מרגיש כלל טעם במה שאוכל.

לגבי ברכת הריח, ודאי דאינו מברך, גם לא כדי להוציא אחרים.

ולגבי ברכת הנהנין, הגם שאין הנאת חוש הטעם, אולם אין מדובר בבליעה או אכילה שלא כדרכה, אלא בלעיסה ובבליעת החיך, ובוודאי שיש הנאת המעיים שהוא שבע לאחר אכילתו. ולכן נלענ”ד, שהעיקר להלכה, שהוא חייב בברכת הנהנין.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן ח’