לוגו בית המעשר
|

זריעה בעציצים

זריעה בתערובת גידול

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

האם מותר השנה לזרוע/לשתול בטוף (תערובת גידול)? ומה הם התנאים להתיר לזרוע/לשתול בעציץ שאינו מנוקב אבל יש בו אדמה? והאם במקרים שיהיה מותר זה לכתחילה? או רק בשעת הצורך?

כל זריעה או שתילה באדמה (כולל טוף שלצורך הדיון כאן נחשב כאדמה), אסור מן התורה בחוץ, ומדרבנן בעציץ שאיננו נקוב.

במידה שהשתילה הוא בעציץ לא נקוב (לא בתחתית, ולא הנוף), והעציץ נמצא תחת תקרה האטומה לגשם, מותרת השתילה שם אפילו לכתחילה. ובזריעה שהיא מלאכה דאורייתא, יש מי שהחמיר לעשות המלאכה על ידי נכרי, אולם רוב הפוסקים לא החמירו בזה.