לוגו בית המעשר
|

זמן ביעור המעשרות

כ"ד אדר התשע"ב | 18/03/2012

יש ברשותינו מטבעות שחיללנו עליהם מעשרות.
רצינו לשאול האם יש אפשרות לבער את המטבעות גם קודם ערב שביעי של פסח או שעדיף דוקא בתאריך הנ”ל?

זמן הביעור הוא עד ערב שביעי של פסח, אפשר לבער גם קודם לכן. באם אתה מעוניין להעביר את המטבעות אלינו, בשמחה, כיון שאנו יוצאים בערב שביעי של פסח ומבערים בים הגדול את כל המטבעות, של “בית המעשר” ושל אותם ששולחים אלינו. תוכל להתקשר למזכירות של המכון, ולהניח את המטבעות באחת מנקודות האיסוף.