לוגו בית המעשר
|

התחילו לו תסמינים בשבת אם מותר למדוד חום

כ"ז אייר התש"פ | 21/05/2020

חלק מתסמיני הנגיף כפי שפורסם, זה כשחום הגוף עולה אצל החולה. ונשאלתי אם אדם החל להרגיש בגרונו, ולהשתעל, ורצה לבדוק אם גם חומו עלה, ומבקש למדוד במדחום, אי שפיר דמי לעשות זאת בשבת.

מותר למדוד חום במדחום מכני שאיננו דיגיטלי, גם אם זה למידע בלבד מחמת מיחוש כלשהו. ואף אם הכספית למעלה, מותר לנערה שתרד על מנת שיוכלו למדדו איתה. וכן מותר להשתמש בגלאי חום [רצועת צלולואיד העובד בצורה כימית ומבליט אותיות שכבר קיימות כשיש חום]. אך אין להתיר מדידה במדחום חשמלי או דיגיטלי מכל סוג שהוא, כיון שאין מדובר בחולה שיש בו סכנה. [וכשיש צורך גדול, או לחץ גדול המשפיע על מצבו הנפשי של החולה לדעת את מצבו, מותר לומר לנכרי שיפעיל את המדחום הדיגיטלי וימדוד את החום לחולה].

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן טו’