לוגו בית המעשר
|

השריית ראשי שום בבירה

ח' שבט התשע"ט | 14/01/2019

יש אמת בהודעה?.
הודעה דחופה ביותר לא לצרוך שום בשרוול רשת המיובא מסין, הוא חמץ גמור, הסינים משרים את ראשי השום בתוך חביות בירה למשל מס’ ימים בכדי שיתייבש מהר ויהיו לו חיי מדף ארוכים כשהוא שומר על צבעו וריחו. *נא להפיץ בדחיפות בכל מקום* בד”ץ העדה החרדית הורו להסיר את השום מהמדפים.

שטויות והבלים לא היה ולא נברא