לוגו בית המעשר
|

השריית ירקות מגידול ללא תולעים

י"א תמוז התשע"ח | 24/06/2018

אמרו לי בשיעור בנהריה, שהרב כתב בספרו שירק מגידול מיוחד פטור משריה מעיקר הדין, זה רק חומרא בעלמא. זה נכון?

 

 

כתבתי להדיא בכל המקומות בספר כתוב שיש חובת השרייה גמורה