לוגו בית המעשר
|

הרכבת אתרוג

כ"ד ניסן התשפ"א | 06/04/2021

שלום רב.
האם יש בעיה הלכתית להרכיב ענף של אתרוג על עץ אתרוג שגדל מזרע והאם האתרוגים שיוצאים מעץ כזה כשרים לכתחילה לארבעת המינים?
מדובר על אותו זן של אתרוג (תימני) אך האם יש בעיה להרכיב זן אחר על זן אחר של אתרוג שס”ס הכל אתרוג?

תודה רבה

כל סוגי האתרוגים אף החלוקים לענין מסורת, שווים הם להיקרא עץ אתרוג ודינם כדין אחד לגבי כלאי אילן, ואין כל איסור להרכיב ענפים על עץ שיצא מזרע, ואף ענף על ענף אחר של אתרוג.
ובזה שונה דין הרכבה בכלאים על ‘אתרוג המורכב’.