לוגו בית המעשר
|

הרכבה

כ"ט שבט התשפ"א | 11/02/2021

האם מותרת הרכבת עצי פרי בשמיטה, ובאיזה מגבלות? תודה.

הרכבה אסורה בכל אופן בשנת השמיטה, כמבואר ברמב”ם בהלכות שמיטה בפרק שלישי