לוגו בית המעשר
|

הרכבה בשתילי אבטיח ומילון

כ"ז שבט התשע"ג | 07/02/2013

שמעתי מבעל משתלה במושבי ”מושב שרשרת ” ששתילי המילון והאבטיח כולם מורכבים ,האם אכן כך והאם התוצרת מותרת כלומר האם מותר לשתול את השתילים המורכבים?
תודה ושכמ”ה
תזכו למצוות

אם הכוונה שכל שתיל הנמצא לפנינו מורכב במשתלה זע”ז [כעין הרכבה באילנות], דינו כהרכבה בירקות שהלכה למעשה יש לאסור.
אם מדובר על הכלאת גנים – דעת מו”ר הג”ר שלמה עמאר שליט”א להתיר שאין איסור בהנדסה גנטית.
אם מדובר בשתיל שבעבר הרכיבו והיום כבר משתמשים בריבוי בלבד, השתיל מותר.