לוגו בית המעשר
|

הפרשת תרו”מ באשקלון

ט"ז אדר א' התשפ"ד | 25/02/2024

הלכה למעשה, אשקלון למה נחשבת לענין תרומות ומעשרות?

אשקלון מעורבת משני רמות של ארץ ישראל, ורובה של אשקלון שאיננה על הים, היא מכיבוש ארץ ישראל ואשקלון שעל הים, באיזור תל אשקלון בעיקר שם זה עולי מצרים, ותראה במפה ותבין טוב יותר. ובכל מצב מפרישים.