לוגו בית המעשר
|

הפרשת מעשרות

כ"ו חשון התשפ"א | 13/11/2020

האם אפשר לעשות הפרשת תרומות ומעשרות ולחללם על מטבע, גם בפירות שהם דמאי ולא טבל ודאי?
האם פרות וירקות מגוי מא”י צריכים עישור?

גם פירות שהם ספק טבל – מה שקיים כום בשווקים ללא כשרות [וחמורים הם מדמאי של תקנת יוחנן כהן גדול] – צריך לחלל את קדושת המעשר שני על מטבע.

פירות שנקנו מגוי משטח שהוא המגדל, פטורים מתרומות ומעשרות.

מאידך אם קנו ענבי יין מגוי ועשית מהם יין. או זיתי שמן מגוי ועשית מהם שמן, חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות בברכה [חוץ מהשנה השביעית שמפריש תרומות ומעשרות אולם ללא ברכה].