לוגו בית המעשר
|

הפרשת חלה

כ"א שבט התש"פ | 16/02/2020

היה לפני קערת בצק של קילו אחד וליד עוד קערה עם קילו
אני חשבתי שבקערה שלפני יש שתי קילו וכיוונתי על 2 קילו והפרשתי בברכה רק אחרי ההפרשה התברר לי שזה שני קערות נפרדות
אני יודעת שלפי הרב יצחק יוסף לא חייב ששתי הבצקים יגעו אחד בשני
האם הנהגתי בסדר או שצריך להפריש שוב?
התשובה דחופה

מעיקר הדין כאשר יש שני כלים שפרט שהם פתוחים ושניהם נמצאים באותו חדר, החדר מצרף אותם.

אולם כל זה כאשר בכל אחת מהעיסות יש שיעור, ורוצה להפריש מאחת על השניה. וזקוק רק לדין מוקף, וגם בזה יש אומרים שאם זה בכלים נפרדים צריך לקרב הכלים זה לזה, וכמו שפירטתי בספרי תבואת השדה על הלכות חלה, ומקורות הדין מהרמב”ם, שו”ע וביאור הגר”א.

אולם אין שיעור ורוצה לצרף שתי עיסות שביחד יהיה שיעור, צריך או לקרב העיסות זו לזו ממש עד שינשכו זו בזו. או להניח על העיסות ביחד מפה שיצרף אותם או להניחם בתוך סל אחד שיצרף אותם. [ובתוך הסך או המפה מעיקר הדין אין צריך שינגעו זה בזה, אבל רצוי לחוש לדעת המחמירים כיון שהדבר אפשר לעשותו בנקל].

במקרה שלך שלא עשית שום פעולה כזו, לא התחייבת בהפרשת חלה עדיין.

לכן כעת גם אם כבר אפית ואת רוצה להפריש חלה. חכניסי הכל לסל אחד או תכסי הכל במפה אחת [יש מחמירים לכסות במפה למעלה ולמטה], וכעת יש שיעור שמתחייב במקום אחד ותפרישי חלה.