לוגו בית המעשר
|

הפרשה מנענע

כ' תשרי התשפ"א | 08/10/2020

שלום
ראיתי בחזון עובדיה שמי שרגיל לאכול עלי נענע בסלט, עליו להפריש תרו״מ
אני רגיל לקנות נענע נקי מתולעים ואותו להשתמש בו לבישול ,אפייה וסלט
ומצד שני אני מגדל נענע ואותו אני לא אשתמש בו (בגלל התולעים) אלא לתה (עם מסננת) ולריח
האם אני חייב להפריש ממה שאני מגדל למרות שלא אשתמש בו לבישול?

נענע חייב בתרומות ומעשרות כדת וכדין ועם ברכה.

גם למי שאינו רגיל באכילה רק לתה, גם חייב בהפרשת תרו”מ והחושש יפריש במקרה כזה ללא ברכה.

כל זה כמבואר בשו”ת חלקת השדה בכמה תשובות והסכים עליהם מרן זצ”ל, ואחרי שנים נדפס חזו”ע.

למעשה אתה שרגיל גם לאכול, ודאי חייב להפריש בכל גוונא כדת וכדין.