לוגו בית המעשר
|

העומד בתפילה ונצמד אליו אדם אי שרי להתרחק

כ"ו אייר התש"פ | 20/05/2020

לאחר שיצאה ההוראה כי המרחק הנכון בין האנשים יש להקפיד שיהיה 2 מטר בין אחד לשני, מחמת מרחק שהנגיף יכול לילך מאחד לשני. ונשאלנו באדם שעמד להתפלל תפילת שמו”ע, ובא אדם בגבולו והחל בתפילה, ולא שמר על המרחק הנדרש, האם יהיה מותר לו לזוז ללא אומר ודברים, כדי שירחיק עצמו מן האדם השני.

מותר להרחיק את עצמו בלא דיבור או רמיזה כלשהי, וימשיך בתפילתו.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן ה’