לוגו בית המעשר
|

העולה לתורה איך יאחז או יקרא בספר התורה

כ"ו אייר התש"פ | 20/05/2020

לאחר האזהרות מנגיפים השוהים על גבי עצמים, נשאלנו כיצד יחזיקו העולם בספר התורה בזמן עלייתם לתורה. וכמו כן היאך יעמדו בסמיכות בעל הקורא והעולה, לאור ההנחייה שיש להתרחק זה מזה.

לגבי אחיזה בספר תורה בזמן הברכה, בספר תורה עומד [כמהוג ברוב קהילות הספרדים] יאחז הספר תורה עם מטפחת חד פעמית, ובעל הקורא יתרחק, ולאחר הברכה, יתרחק העולה בלא שיאחז את הספר תורה, ויתקרב הקורא ויקרא בתורה.  ובספרי תורה שוכבים [כמנהג מרוקו וקהילות אשכנז], יכול לפתוח הספר על שולחן ארוך, וכך יאחז בספר בעמוד הימני שלו.

ובשני האופנים, הגם שאם מתרחק העולה אינו יכול לקרוא עם הבעל קורא, מכל מקום בשעת הדחק דינו כדיעבד, ואין זה מעכב. ואם כל עולה הכין את קריאתו תבוא עליו ברכת טוב.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן ז’