לוגו בית המעשר
|

העברת עץ אתרוג לגבי מנין שנות ערלה

ט"ז אדר א' התשפ"ד | 25/02/2024

יש ברשותי נטיעה של עץ אתרוג שנמצאת בתוך עציץ נקוב שמונח על גבי קרקע עולם. הוא בעציץ מעל 3 שנים. עכשיו אני עובר דירה וברצוני ליטוע אותו בקרקע בדירה החדשה. כיצד עליי לנהוג כדי שלא אצטרך למנות שנות ערלה מחדש?

  1. בזמן העברה לצמצם הזמן שהוא מנותק.
  2. לדאוג שהעץ עם הגוש במושלם (לא ברמה של פירורים שאין צורך להקפיד על כך). נכנסים לאדמה ואז מוסיף ומכסה.
  3. אם אחר כמה ימים רואים שהקליטה מצויינת ואין תמותה, ממשיך ומונה את שנות העץ כדבעי.