לוגו בית המעשר
|

הנאה מתרומה

י"ז חשון התשפ"א | 04/11/2020

שלום
האם מותר לקבור תרומה מטבל ודאי בסמוך לשתילים בצורה שיוכל גם כן לשמש לדשן לשתילים אלו?

שלום,

כל עוד שהתרומה ראויה למאכל גם בשעת הדחק, היא אסורה בהנאה, אולם לאחר שנרקבה לחלוטין, ונפסלה מהנאה גם לבהמה, אז מותרת בהנאה לישראל.

ולכן כל כילוי שההנאה ממנה היא בזמן שזה עדיין ראוי למאכל, אסור.

בהצלחה