לוגו בית המעשר
|

הכשרת כלים

י"ח שבט התש"פ | 13/02/2020

האם סירים חדשים צריכים גם הגעלה וגם טבילה והאם אפשר להגעיל סירים בבית באופן עצמאי. תודה רבה

סירים חדשים אינם צריכים הגעלה

כי החומר שמורחים עליהם כיום הוא סינטטי ואין מקורו מחומר אסור.

בנוסף לכך שהוא איננו במצב של חומר הראוי לאכילה.

אולם טבילה חייב כל סיר שמקורו מייצור של גוי, ויש להטבילו במקווה טהרה בלבד.