לוגו בית המעשר
|

הכשרת כלים

כ"ה אייר התש"פ | 19/05/2020

האם צריך להטביל או להגעיל מנגל חשמלי

אם הרשת איננה תוצרת הארץ, או שנגמרה מלאכתה בארץ, יש להטבילה קודם השימוש.

אין צורך בהגעלה.