לוגו בית המעשר
|

הכשרת כלים

כ"ה אייר התש"פ | 19/05/2020

האם אפשר להשתמש בתבניות פיירקס שלא ידוע אם הן חלביות או בשריות ואיך בכל זאת אפשר להכשיר אותן תודה רבה מראש על התשובה

פיירקס היא סוג של כלי זכוכית העמידה באש, ולכן, לדעת הספרדים זה כדין זכוכית, ואין כל בעיה להשתמש בכלי לאחר ניקוי. גם לדעת האשכנזים שמחמירים בכלי זכוכית, כאן אפשר בהגעלה כיון שאין חשש שהכלי יתפקע, והגם שיש חולקים, מכל מקום במקרה שלך שיש ספק, ואתה רוצה להכשיר לפרווה, כלומר מהיתרא בלע של חלב או בשר לפרווה, זה מותר בכל גוונא.

ובכלל יתכן שבמקרה שלך כיון שהכלי כבר ישן ואינו בן יומו, יש שהתירו מחמת הספק להשתמש באיזה סוג חלב או בשר ואפילו בלא הגעלה.

ולכן אפשר להכשיר בהגעלה לכתחילה לדעת האשכנזים, ולדעת הספרדים אין צריך הכשרה בכלל.