לוגו בית המעשר
|

היתר מכירה

כ"ה תשרי התשע"ה | 19/10/2014

האם מותר לקנות בהקפה ”או באופן המותר” פירות אדמה של היתר מכירה כשאין חשש ספיחין בשוק ”שבזמן זה לא מצוי ספיחים מזן זה ” גם למי שמחמיר לא לקנות היתר מכירה כרגע? והאם יש בעיה לנהוג בקליפותיהם הראויות למאכל בהמה קדושת שביעית?

אם קיבלת או קנית בדרך המותרת תוצרת הקדושה בקדושת שביעית [כגון ירקות שנלקטו בשביעית מזריעת שישית] ואיננה באיסור ספיחין [כיון שלא נזרעה בשביעית וכמו דקי”ל כדעת רוב הראשונים], מותר המוצר באכילה לכתחילה, ויש לשמור בקדושה את שארית המאכלים הראויים [ולהבדיל משאריות בצלחת וכיו”ב], וכן יש לנהוג בקדושת שביעית בקליפות כיון שהם טפילות לפרי, ובתנאי שהם ראויות למאכל בהמה.