לוגו בית המעשר
|

החושש ממחסור אם יכול למכור חמץ בעין

ד' סיון התש"פ | 27/05/2020

הנה שאלה זו קיבלנו מכמה וכמה שואלים, לאחר ההגבלות הקשות והסגר ל”ע עקב המגפה הנוראה שהקב”ה יסיר אותה מקרבנו, ורבים חששו שמא יהיה בעייה באספקת המזון גם בימים אלו, וגם לאחר החג. ולצורך כך רכשו כמויות מזון גדולות, על מנת לאחסן ולשמור. וכעת שואלים הם, מה יעשו עם רבים מהמוצרים שהם חמץ. ובפרט כאשר נוהגים שלא למכור חמץ גמור.

מכירת חמץ נועדה למקרים כעין אלו שיש לאדם מוצרי חמץ רבים, ולא כאשר נשאר לו חצי חפיסה שאז באמת עדיף לסיים ולא למכור. ובכל גוונא גם אם רק לשנה זו, אתה משנה את מנהגך, אינך צריך התרה, כיון שזה רק חד פעמי [כמבואר לעיל במקורות לסי’ כ בד”ה קטניות].

אולם ככלל אני ממליץ גם בשנים רגילות, לעשות התרה על חומרא זו, ואחר כך אם ירצה ימשיך בלי נדר ובלי קבלה להשתדל בכך, וזאת מהטעם הפשוט, שרוב ככל בתי העסק מוציאים מיד לאחר הפסח מהדורה מיוחד של ‘נאפה לאחר הפסח’ וזמן קצר אחר כך מוציאים את כל אשר נותר במחסנים ונמכר לגוי. ונוסף עינינו ראו הדפסות עם ‘נאפה לאחר הפסח’ ששווקו קודם הפסח, ועוד תקלות שונות, כאשר מן הנמנע כמעט לאדם להימנע לחלוטין מלאכות חמץ שנמכר בפסח, ועל כן עדיף לנהוג כמבואר לעיל.

 

 

 

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן כג’