לוגו בית המעשר
|

החומר סטרילי

ט' אלול התשע"ו | 12/09/2016

לכבוד הרב שליט”א
בענין החומר דמתקרי סטרילי.
האם הוא אפקטיבי לכל סוגי העלים?
ז”א שאפשר לקנות עלים ללא פיקוח הלכתי ולנקותם ע”י סטרילי?
”כמובן ע”י שריה ושפשוף וכו”’

אין המדובר בתרופת קסם.
המדובר הוא בחומר היעיל לעבודת ניקוי מחרקים. כלומר או ירקות מגידול מיוחד שחייבים בניקוי ויש להשרות במי סבון זה תחליף מצוין.
ירקות מגידול רגיל – אמנם חוץ מניקוי חייב בדיקה של כל עלה ועלה וכו’, מכל מקום קודם הבדיקה יש חובת ניקוי הכולל השרייה בחומר ניקוי, ועם ספוג לשפשף כל עלה משני צידיו.
עבור פעולה זו, יש חשיבות לחומר סטרילי, גם בריא יותר מסבון וגם אפקטיבי גם לגרות את החרקים מאחיזתם וגם להחליקם מעל פני העלה.