לוגו בית המעשר
|

הוצאת תקע משעון שבת כבוי בשבת

כ"ח סיון התשע"ט | 01/07/2019

רבנו היקר שלומכם יסגה. האם אפשר להוציא תקע של פלטה משעון שבת כבוי השעון ישאר בשקע כמובן. הם צריכים כמובן את המקום של הפלטה הוא נמצא על הגז

שליפת התקע מחלוקת היא לדעת החזו”א ואור לציון יש לחוש לסותר וזה אסור לשאר פוסקים מותר. עדיף להיעזר בגוי. אם אין ברירה שיוציאו בשינוי.