לוגו בית המעשר
|

הברכת עץ ערלה ?

כ"ח תשרי התשע"ו | 11/10/2015

הברכתי עץ ערלה האם עלי לעקור את ההברכות ? והאם מותר להבריך לכתחילה ?

1. אין כל צורך לעקור, מותר לנטוע, להבריך ערלה בלא חשש, ורק למנין שנות ערלה יש חשיבות.
2. אין בעיה להבריך לכתחילה, יש רק בעיה שברגע שהחדש כבר לא יונק מהעץ הזקן, יש למנות לו שנות ערלה מחדש, וכיון שלא הכל בקיאים בזה, רצוי להימנע ולא לעשות זאת.
מבואר בארוכה בספרי עץ השדה הלכות ערלה.