לוגו בית המעשר
|

האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מתבלינים בגינה?

כ"ו תשרי התשע"ב | 24/10/2011

אנו מגדלים בגינה תבלינים כמו כוסברה, פטרוזליה ונענע. האם אנו צריכים להפריש תרומות ומעשרות מתבלינים אלו, מכיון ששמענו שאם תבלינים אלו נועדו רק לתת טעם באוכל הם פטורים מתרומות ומעשרות.

כל תבלין שראוי להיאכל בעינו חייב בהפרשת תרומות ומעשרות כדת וכדין. ואף אם אינו נאכל בכל העדות, כגון נענע שיש שאמנם נותנים רק לטעם בתה אך יש עדות רבות שאוכלות בפועל. ולכן חובה להפריש תרומות ומעשרות גם מהנענע וגם מהכוסברה וגם מהפטרוזיליה. מאידך תבלין שאינם נאכלים כלל כגון שיבא ששמים רק בתה, אכן פטור מתרו”מ.