לוגו בית המעשר
|

האם צריך כשרות לשמן זית

כ"ג אדר ב' התשע"א | 29/03/2011

קבלנו בקבוק שמן זית תוצרת עצמית שייצרו יהודים משכונת עין כרם בירושלים מעצי זיתים שגודלים בסביבתם, על התוית של בקבוק מצויין שמדובר בעצי זית עתיקים מאד הזיתים נלקחו לבית הבד של מושב בני דרום ושם השמן הופק , אין הכשר של אף אחד על השמן, האם מותר להשתמש בשמן ובאיזה תנאים?

לתוית אין חשיבות. החשיבות היא כמובן המציאות. כמדומני שבית הבד במושב בני דרום, הוא בית בד כשר, שאיננו מאפשר קליטת זיתים ללא כשרות. ולכן יש לברר מציאות זו. ובאם אכן המשגיח אישר את כשרות הזיתים מבחינת ערלה. אז אין חשש לא של ערלה, ולא של חומרים נוספים. לגבי תרו”מ, מצוי שלקוח פרטי המגיע להפיק שמן בבית בד, שיש משגיחים שמאשרים רק את ענין הערלה, ואינם מפרישים תרו”מ כי הלקוח לוקח הכל לביתו לאחר הפקת השמן. ובמקרה כזה עליך להפריש תרו”מ בביתך. יש לבדוק באם עצי הזית הללו הם נמצאים בשטחי הפקר, שאז פטור מלהפריש תרו”מ גם אם עשו מהם שמן [וכפי שהארכתי בתשובתי בגליון תנובות שדה מס‘ 95, שאין נידו”ד קשור לדין עשאו גורן, עי”ש]. ואם יש ספק לגבי הענין יש להפריש תרו”מ בלא ברכה, ושנת המעשר היא “מעשר שני” כמובן, כי הזיתים שייכים לשנה שעברה.