לוגו בית המעשר
|

האם פסיפלורה צריך מעשר עני או מעשר שני?

כ"ז תשרי התשע"ד | 01/10/2013

האם פסיפלורה שאני מגדל בחצר, אני צריך להפריש ממנו בתקופה זו עד ט”ו בשבט, מעשר עני או מעשר שני?

פסיפלורה העיקר להלכה שדינה כדין ירק, וכן הורו מגדולי רבותינו, וכך כתבתי להלכה בספרי שו”ת חלקת השדה ועץ השדה. ולכן כל שהיא נלקטה לאחר ראש השנה באחרון יש להפריש ממנה מעשר עני. ואותם שחששו להחמיר בזה שדינו כדין עץ לעניין ערלה, והשיגו תוצרת שהיא לאחר שנות ערלה, בבואם לעשר מתוצרת שנלקטה לאחר ראש השנה, רצוי שיפרישו מספק את 2 סוגי המעשרות, כי הפסק שלהם הוא לחומרא, ואיננה הכרעה גמורה.