לוגו בית המעשר
|

האם מותר לרקוד בשבת חתן ששמחים עם החתן.

ה' אב התשע"ט | 06/08/2019
האם מותר לרקוד בשבת חתן ששמחים עם החתן.
הדבר אסור בהחלט בשבת. אולם ראה בהערה בשו”ת יחוה דעת (ח”ב עמ רטז) לאחר שבתשובה אסר בכל תוקף ריקוד בשבת. הוסיף בהערה שהליכה במחול תוך כדי שירה לא חשיב ריקוד ומותר לכתחילה בשבת.